Hovedbygning 1899- eller 1900-


Ombygningen af Svendstrup station optræder i årsberetningen for finansåret 1. april 1899 - 31. marts 1900; men hvornår bygningen præcist er opført eller ibrugtaget vides ikke i skrivende stund (1. juni 2015).

Hovedbygningen set fra sydøst ca. 1965-1967. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Frank Sørensen. Tak til Frank for at billedet må vises her.

Hovedbygningen set fra nordøst  ca. 1965-1967. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Frank Sørensen. Tak til Frank for at billedet må vises her.

1970. Fotograf: Ole E. Mogensen. Tak til Ole for at billedet må vises her.

___________
Noter: Se her.