Randers-Aalborg‎ > ‎

Km 239,1 Svenstrup::


Den 1. marts 1872 åbnede "Svendstrup" som holdeplads.65)
Den 1. januar 1877 blev "Svendstrup" "udvidet" til station.69)

Svenstrup station set fra gadesiden. Årstal: Ukendt. Fotograf: Ukendt. Arkiv: Frank Sørensen. Tak til Frank for at billedet må vises her.

Svenstrup station. Årstal ukendt. Fotograf ukendt.

Årstal: Ukendt. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Frank Sørensen. Tak til Frank for at billedet må vises her.Meddelelser fra Generaldirektoratet M. 354. 25. september 1952:

"Vinterkøreplanen træder i kraft den 5. oktober 52 kl. 2,00.

I Tjenestekøreplanens indledende Bemærkninger foretages følgende rettelser:

side 34 Strækning 10. Aarhus H-Aalborg:

I spalte 3 (om retningsviser) slettes: Svendstrup J."

----------

Danmarks to første144) PU-signaler blev opstillet i Svenstrup Jylland og ibrugtaget 4. juli 1952 kl. 12.00 ved henholdsvis spor 2 og spor 1 begge mod syd. PU-signalet ved spor 2 havde ikke bogstavviser, men det havde PU-signalet ved spor 1. Fra spor 1 kunne stilles udkørsel enten mod Hobro eller mod Nibe.

Der er et billede af PU-signalet i Jernbanen juni 2012 nr. 3 side 48. Billedet er fra 1971 og på dette tidspunkt er bogstavviseren fjernet, idet privatbanen blev nedlagt 31. marts 1969.Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-870/Thomas Boberg Nielsen.

Avisudklip fra 1972. Sandsynligvis fra Aalborg Stiftstidende. Arkiv: Frank Sørensen. Tak til Frank for at avisudklippet må vises her.

Avisudklip fra 1972. Sandsynligvis fra Aalborg Stiftstidende. Trafikekspedient E. Bruun svinger spejlægget; men det må vist være til ære for fotografen, for togføreren er ikke at se. Avisudklippet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Frank Sørensen. Tak til Frank for at avisudklippet må vises her.

Billedet kan ses i højere opløsning her.

Ovenstående to billeder: Svenstrup trinbræt 12. februar 2006. På nederste billede MFA 5067 i sydgående tog. Bemærk at der endnu ikke er opsat rejsekortstandere. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Niels Jørgen Lassen. Tak til Niels Jørgen for at billederne må vises her.

Set mod nord 20. juli 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Set mod nord 20. juli 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Set mod syd 20. juli 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.


___________
Noter: Se her.