Overkørsel 477 - vogterhus 142


Punktnedslag:
Vogterhus 142 blev ombygget i finansåret 1908-1909.106)
Huset er sandsynligvis beboet. Der holdt en bil på gårdspladsen 27. december 2014.Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-634/Thomas Boberg Nielsen.

Overkørsel nr. 477 i Ellidshøj set fra vest mod øst 5.-11. maj 1979. Billedet kan ses i højere opløsning her (åbner meget langsomt - TIF-fil ca. 64 MB). Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus 142 set fra syd. Arkiv: Carl Vittrup. Carl Vittrup oplyser, at billedet sandsynligvis er fra 1910-1914. Vindfanget mod jernbanen er forsvundet, så vi er i hvert fald efter 1908-1909. Billedet kan ses i højere opløsning her.Tak til Carl for at billedet må vises her.

Vogterhus 142 set fra syd. Arkiv: Carl Vittrup. Carl Vittrup oplyser, at billedet sandsynligvis er fra 1910-1914. Vindfanget mod jernbanen er forsvundet, så vi er i hvert fald efter 1908-1909. "Hundehuset" med håndsving er ikke et hundehus men en brønd. Billedet kan ses i højere opløsning her.Tak til Carl for at billedet må vises her.Vogterhus nr. 142 set fra øst 1. oktober 2013. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.Vogterhus nr. 142 set fra vest 1. oktober 2013. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
___________

Noter: Se her.