Overkørsel 476 - vogterhus 141d


Overkørsel 476 i Ellidshøj er placeret umiddelbart nord for stationsbygningen. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-235/Thomas Boberg Nielsen.

Ellidshøj med overkørsel 476 og hovedbygningen 2. maj 1985. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Overkørslen set fra vest 30. juni 1987. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

Nordjyske Stiftstidende 20. maj 2016. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.