Overkørsel 475 - vogterhus 141


Overkørsel 475 med vogterhus 141. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-235/Thomas Boberg Nielsen.