Randers-Aalborg‎ > ‎

Km 234,1 Ellidshøj::

 
Ellidshøj blev oprettet som "holdeplads" 15. september 1872.66)
 
Ellidshøj station centralapparat 25. marts 2010. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Jens V. Tak til Jens for at billedet må vises her.
 
Ellidshøj station centralapparat 3. maj 2010.  Fotograf: Morten Jensen. Tak til Morten for at billedet må vises her. 
 
Ellidshøj station centralapparat 3. maj 2010.  Fotograf: Morten Jensen. Tak til Morten for at billedet må vises her.
 
 
Ellidshøj station kommandopost 3. maj 2010.  Fotograf: Morten Jensen. Tak til Morten for at billedet må vises her.

 
Ellidshøj er oprettet som "holdeplads" 15. september 1872. Ministerialtidende for Kongeriget Danmark for Aaret 1873. Afdeling B. Arkiv: Statsbiblioteket/Thomas Boberg Nielsen.
Ellidshøj station. Sporplan 1890. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB100, Bb 41/Thomas Boberg Nielsen. Billede i højere opløsning kan ses her.

Dansk Jernbaneblad, 1. september 1910, 19. årgang, nr. 669. Arkiv: Statsbiblioteket/Thomas Boberg Nielsen.

Ellidshøj, stationsstempel, 14. maj 1924. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB100 Bb 329/Thomas Boberg Nielsen.
 

Avisudklip fra 1972. Sandsynligvis fra Aalborg Stiftstidende. Arkiv: Frank Sørensen. Tak til Frank for at avisudklippet må vises her.

MZ 1409(?) med nordgående intercitytog under indkørsel/gennemkørsel fra syd mod nord har netop passeret Ellidshøjs indkørselssignal fra syd. Transversalen er intakt og så vidt jeg kan se, er begge sporskifter nøgleaflåste. Ved kilometerstenen nederst til højre i billedet stikker et kabel op ad jorden. Hvad der var/er til, vides ikke. I billedets øverste højre hjørne ses vogterhus 140. Billedet er fra august 1988. Fotograf: Thomas Hauerslev. Tak til Thomas for at billedet må vises her.

MZ 1411 med sydgående intercitytog under udkørsel fra/gennemkørsel gennem Ellidshøj station ca. 1989. Bemærk stangrækken og at udkørselssignalet mangler øverste grønne lanterne, således at der kun kan vises én rød eller én grøn. Billedet er taget samme dag som ovenstående billede af MZ 1409. Fotograf: Fotograf: Thomas Hauerslev. Tak til Thomas for at billedet må vises her.

Fiskemelsekspressen slanger sig gennem S-kurven i Ellidshøj 8. november 2017 kl. ca- 11.30. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Lasse Duusgaard. Tak til Lasse for at billedet må vises her.

MZ 1431 med nordgående intercitytog passerer Ellidshøj 31. maj 1991. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

RDK MZ 1454 med NJ Desiro-transport som FG7533 passerer Ellidshøj 7. februar 2005. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Morten Larsen. Tak til Morten for at billedet må vises her. Mads Bertelsen skriver på Facebook 30. marts 2015 om de tre Desiro: "DM545/575, DM546/576, DM547/577, efter at DM545/575 havde været en tur omkring Taulov."

MZ 1430 med nordgående intercitytog 30. juni 1987. Bemærk læssespor og sporskifte til venstre. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.
E 991 passerer Ellidshøj med veterantog på vej mod syd 4. maj 1985. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billederne må vises her.


MZ 1421 med sydgående intercitytog passerer Ellidshøj 31. maj 1991. Bemærk at stangrækken skifter placering fra vest for jernbanen til øst for jernbanen. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.


 
Ellidshøj station 1987. Bommene rulles ned. Det er fungerende til højre med hænderne i lommen. Bemærk sidesporet og sporskiftet bag fungerende. Fotograf:? Arkiv: John Schmidt (der ruller bommene ned). Tak til John for at billedet må vises her. Billedet har også været vist her.

Henrik Thomsen har overladt sit fotografiapparat til John Schmidt, der således er fotograf på dette billedet af Henrik Thomsen 30. juni 1987. Billedet kan ses i højere opløsning her. Tak til Henrik for at billedet må vises her.


Ellidshøj station 3. maj 2010.  Nu med U-signal, men uden sidespor. Fotograf: Morten Jensen. Tak til Morten for at billedet må vises her.

Strækningens i skrivende stund pt. eneste tilbageblevne godstog passerer Ellidshøj på vej fra Aarhus til Skagen tirsdag den 16. juli 2013 i tog G 7551 (Aarhus-Frederikshavn) DB MZ 1453 + 20 godsvogne. Fotograf: Morten Larsen. Tak til Morten for at billedet må vises her.

FFJ 34 passerer Ellidshøj på vej mod syd i maj 1986. Fotograf: Lars Nilsson. Tak til Lars for at billedet må vises her.

Se & Hør juni 1987. Udklippet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Henning Knudsen. Tak til Henning for at udklippet må vises her.

Vestlige bomspil 30. juni 1987. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

Skrevet 20. juli 2014: "Sporspærringen Hobro-Aalborg 14. juli - 10. august 2014 er primært iværksat for at etablere en vejunderføring i Skørping. Herudover skal der angiveligt udskiftes 800 meter "blød bund" mellem Skalborg og Svenstrup i det sydgående spor. Arbejdet i Skørping er i fuld gang, hvorimod der endnu ikke er sket noget mellem Skalborg og Svenstrup. Sporspærringen anvendes også til at udføre en række andre mindre arbejder. Nedenstående arbejdskøretøj kunne ses i dag i Ellidshøj."


Ovenstående 2 billeder: Sydgående arbejdskøretøj passerer vogterhus 141. Bemærk manden i grabben. Fotograferet mod nord fra bro 21150 i km ca. 233,4 den 20. juli 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Ovenstående 2 billeder: Bagskud af ovenstående. Bemærk de medbragte skinner. Hvor man skulle hen og hvad der skulle laves, vides ikke; men man kørte, så vidt jeg kunne se, ikke sydligere end Annerup (vejoverføringen ude i horisonten). Fotograferet mod syd fra bro 21150 i km ca. 233,4 den 20. juli 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "I Driftsårets Løb er der paa nedennævnte Stationer m. m. foretaget bygningsarbejder som nedenfor angivet: (...) Bjerregrav, Faarup (uf), Onsild (uf), (...) Ellidshøj (...) Filskov, Tofterup, (...) Aalestrup (uf), Aars (uf), Gjern (uf) (...) Opførelse af Tjenestebolig for Portører og Banearbejdere."123)

Ellidshøj station 30. juni 1987. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

Fotograf: Ukendt. Årstal: Ukendt. Må være fra vinteren 2013-2014 eller tidligere.

Fotograf: Ukendt. Årstal: Ukendt. Må være fra vinteren 2013-2014 eller tidligere.


Ovenstående to billeder: E 991 passerer Ellidshøj med veterantog på vej mod nord 2. maj 1985. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billederne må vises her.


___________
Noter: Se her.