Overkørsel 487 vogterhus 144


Punktnedslag:

Der eksisterer en udateret, håndskreven og usigneret sagsakt204), hvoraf fremgår: "Ovk 487 Hb-Ab ændres til privat. Anlægsudgift 13.000 [måske står der 18.000] Kr. (uf). Årlig Besp. 5600 Kr." Sagsakten ligger inde i en sagsakt fra ca. 1922. Det er tvivlsomh, om projektet nogensinde blev gennemført, idet overkørslen jf. nedenfor blev nedlagt mellem 1. april 1921 og 31. marts 1922.

1. april 1921-31. marts 1922: "Endvidere er (...) fuldført skinnefri (...) Vejforbindelse til Erstatning for (...) Overkørs[el] (...) 487.205)


Vogterhus 144 er sammen med et areal på 850 m2 frasolgt i finansåret 1. april 1942-31. marts 1943.73)

Huset er sandsynligvis beboet. Der var lys i huset 27. december 2014.

Vogterhus 144 den 12. marts 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus 144 den 12. marts 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

___________
Noter: se her.