Overkørsel 483 vogterhus 143


Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat med telefonledning til Svenstrup station og vogterhus 146.81)

Vogterhus 143 lå i km 236,7 og havde telefon 2. juni 1957.83)

Vogterhus 143 set fra syd 19. marts 2015. Bygningsdelen med tagvinduet er sandsynligvis del af det oprindelige hus. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus 143 set fra syd 19. marts 2015. Bygningsdelen med tagvinduet er sandsynligvis del af det oprindelige hus. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.___________
Noter: Se her.