Overkørsel 479


I skrivende stund haves der ingen dokumentation for, hvor overkørslerne 478, 479 og 480 har ligget. På ovenstående originale anlægskort fra 1869 ses fra venstre overkørsel 476, der var beliggende ved Ellidshøj station. Derefter følger overkørsel 477 med vogterhus 142. Derefter følger - går vi indtil videre ud fra - offentlig overkørsel 478 (orange) og de private overkørsler 479 (gul) og 480 (gul). Arkiv: Danmarks Tekniske Universitet/Thomas Boberg Nielsen.