Overkørsel 471 - vogterhus 139aVogterhuset havde i august 1918 telefonapparat med telefonledning til Støvring station.81)
----------
Den 11. februar 1922 skriver 2. Distrikt i Aarhus til Generaldirektoratet og vedlægger en liste204) over overkørsler, hvor ledbevogtningen er overtaget - eller vil blive overtaget - af en station eller en anden overkørsel. Listen er delt i tre: 1) Overkørsler hvor ændringen er gennemført 2) Overkørsler hvor ændringen vil blive gennemført 3) Overkørsler der af Generaldirektoratet er påtænkt indrettet for fjernbetjening fra en station eller en anden overkørsel. For strækningen Randers-Aalborg drejer det sig om følgende overkørsler:

Ad 1) Overkørsler hvor ændringen er gennemført:

Overkørsel 489 Svenstrup med virkning fra 21. oktober 1921.

Ad 2) Overkørsler hvor ændringen vil blive gennemført:

Overkørsel 390 Onsild
Overkørsel 427 Doense
Overkørsel 440 Arden
Overkørsel 453 Skørping

Ad 3) Overkørsler der af Generaldirektoratet er påtænkt indrettet for fjernbetjening fra en station eller en anden overkørsel:

Overkørsel 471 Annerup (bevogtningen foreslået overtaget af overkørsel 472)
Overkørsel 505 Skalborg (bevogtningen foreslået overtaget af "Skalborg Krydsningsstation")

----------

Udsnit af ejendomskort "Jernbanen fra Randers til Aalborg. Pl. 33. Udfærdiget i Anledning af Dobbeltsporsanlægget" af Den ledende Landinspektør. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Billedet angives at være optaget i 1950. Set fra syd mod nord. I forgrunden Annerup Skole og bagved vogterhus 139a og overkørsel 471. Ifølge ejendomskortet udfærdiget i forbindelse med dobbeltsporsanlægget lå trinbrættet nord for overkørslen vest for jernbanen. Ifølge Aalborg Stiftstidende 13. maj 1951 består trinbrættet af "et par trappetrin og nogle brædder i perronhøjde". Trinbrættet blev nedlagt 20. maj 1951. Der er ingen rester af trinbrættet at se, så billedet må være taget senere end 20. maj 1951. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Det Kongelige Bibliotek.