Overkørsel 472 - vogterhus 140Punktnedslag:
Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat med telefonledning til Ellidshøj station.81)
Vogterhus 140 lå i km 232,4 og havde telefon 2. juni 1957.83)
Huset er sandsynligvis beboet. Der kom røg op ad skorstenen 27. december 2014.


Oversigtsbog, 8. december 1938. Øverst vogterhus 140 ved overkørsel 472. Nederst vogterhus 139a ved overkørsel 471 ved Annerup trinbræt. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-235/Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus 140 eksisterer i skrivende stund (23. november 2013). Vogterhus140  er specielt derhen, at det ikke ligner et oprindeligt vogterhus - på trods af, at det har et originalt vogterhusnummer. Undersøges nærmere. I følge 10. banesektions input til driftsberetning for driftsåret 1926-1927 er vogterhuset blevet ombygget i driftsåret.531)

Luftfoto af vogterhus 140. År: Ukendt, men tidligere end 23. november 2013.

MY 1141 forrest i sydgående godstog nærmer sig vejoverføringen i Annerup. Til venstre vogterhus 140. Året er 1986 og fotografen er Erik Frikke, www.skymasters.dk. Tak til Erik for at billedet må vises her.
___________
Noter: Se her.