Overkørsel 470Ovenstående kortudsnit Geodatastyrelsen 1842-1899 viser placeringen af overkørsel 470. I skrivende stund er det ikke lykkedes mig at finde dokumentation for, at overkørslen i den midterste røde cirkel er overkørsel 470; men da overkørslen i den nederste røde cirkel er overkørsel nummer 469 og overkørslen i den øverste røde cirkel er overkørsel nummer 471, kan det med overvejende sandsynlighed konkluderes, at overkørslen i den midterste røde cirkel er overkørsel 470.

Udsnit af ejendomskort "Jernbanen fra Randers til Aalborg. Pl. 33. Udfærdiget i Anledning af Dobbeltsporsanlægget" af Den ledende Landinspektør. Overkørslen må have været i den blå cirkel. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.