Overkørsel 469


Placering af overkørslerne 468 og 469 i 1936. Kilometerangivelserne er "gamle" kilometer og skal fratrækkes ca. 1,233 km for at svare til nuværende kilometer. Kortet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-487/Thomas Boberg Nielsen.