Overkørsel 453 vogterhus 134a
Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat med telefonledning til vogterhus 132, vogterhus 134, vogterhus 135 og til Skørping station.81)
----------
Den 11. februar 1922 skriver 2. Distrikt i Aarhus til Generaldirektoratet og vedlægger en liste204) over overkørsler, hvor ledbevogtningen er overtaget - eller vil blive overtaget - af en station eller en anden overkørsel. Listen er delt i tre: 1) Overkørsler hvor ændringen er gennemført 2) Overkørsler hvor ændringen vil blive gennemført 3) Overkørsler der af Generaldirektoratet er påtænkt indrettet for fjernbetjening fra en station eller en anden overkørsel. For strækningen Randers-Aalborg drejer det sig om følgende overkørsler:

Ad 1) Overkørsler hvor ændringen er gennemført:

Overkørsel 489 Svenstrup med virkning fra 21. oktober 1921.

Ad 2) Overkørsler hvor ændringen vil blive gennemført:

Overkørsel 390 Onsild
Overkørsel 427 Doense
Overkørsel 440 Arden
Overkørsel 453 Skørping

Ad 3) Overkørsler der af Generaldirektoratet er påtænkt indrettet for fjernbetjening fra en station eller en anden overkørsel:

Overkørsel 471 Annerup (bevogtningen foreslået overtaget af overkørsel 472)
Overkørsel 505 Skalborg (bevogtningen foreslået overtaget af "Skalborg Krydsningsstation")

----------
Vogterhus 134a blev revet ned i ugen 19.-23. maj 2014.93)


Overkørsel 453 med knejsende bomme. Overkørslens nedlæggelse har - som i så mange andre lignende tilfælde - gjort byen mere sikker men også mindre levende. Bygningen bag bommene måtte lade livet i forbindelse med overkørslens nedlæggelse. Bygningen til højre i billedet er revet ned for mange år siden. Postkort. Postgået 4. juli 1962. "Banegårdskiosken, Skørping. - Nr. 11031." Postkortet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

December 1976. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Overkørsel 453 set fra øst 17. februar 2014. Til venstre vogterhus 134a. Fotograf: Thomas D. Rithmester. Tak til Thomas for at billedet må vises her.

Overkørsel 453 set fra vest 17. februar 2014. Til højre vogterhus 134a. Fotograf: Thomas D. Rithmester. Tak til Thomas for at billedet må vises her.

Skørping station set fra syd. I forgrunden overkørsel 453. 17. februar 2014. Fotograf: Thomas D. Rithmester. Tak til Thomas for at billedet må vises her.


Forår 1981. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

MZ 1407 passerer  overkørsel 453 den 4. maj 1985. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

Sydenden af Skørping station set fra nord. I forgrunden overkørsel 453. 17. februar 2014. Fotograf: Thomas D. Rithmester. Tak til Thomas for at billedet må vises her.

Overkørsel 453 set fra syd 20. juli 2014. Strækningen Hobro-Aalborg var spærret 14. juli - 4. august 2014 i forbindelse med etablering af vejunderføring i Skørping. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Luftfoto, dato ukendt. Billedet er fra 2014 og må være taget før 20. juli.


Nordjyske Stiftstidende 7. oktober 2014. Avisudklippet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Overkørsel 453 blev nedlagt 9. oktober 2014. Hele området er nu færdigt og velfriseret. Man har på Egholmsvej dog glemt at få denne færdselstavle pillet ned. 27. december 2015. De to små sorte bygninger er elevatortårne, der er placeret i forbindelse med ny gangtunnel, hvor overkørslen tidligere lå. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

___________
Noter: Se her.