Randers-Aalborg‎ > ‎

Km 222,1 Skørping::


Indkørsel til Skørping station fra syd 25. februar 1972 fra MV 1109 i tog 949, der havde 163 tons på krogen bestående af 12 Px og 4 Dx. Fotograf: Bjarne Knudsen. Arkiv: Georg Schmidt. Tak til Bjarne og Georg for at billedet må vises her.

E 991 med veterantog under udkørsel fra Skørping mod syd. 4. maj 1985. Stationens I-signal mod Mosskov ses til venstre. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

MZ 1424 under indkørsel fra syd 3. juli 1986. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

I Jernbane Tidende nr. 4, september 2012, var indhæftet forslag til ændring af love. Forslaget skulle behandles på 53. ordinære kongres. Forslagets forside var prydet af ovenstående billede, der viser den sydlige del af Skørping station set fra nord mod syd. Fotograf: Jørn Bailum. Billedet må være taget i september 2012 eller tidligere.
December 1976. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

MZ 1407 med sydgående intercitytog i spor 3 den 4. maj 1985. Til højre i spor 1 anes bagenden af et veterantog på vej mod syd trukket af E 991. Bemærk de tre godsvogne på læssepladsen samt kilometerstenen 222,1. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

Henrik Thomsen skriver 18. januar 2015: "Ups- en Mz kom forbi. I sommeren 1984 var 1409 den sidste brune Mz, der endnu befarede de jyske spor. Mz 2 kørte på dette tidspunkt på Sjælland. Derfor var den for mig konstant et jagtemne. Her ventede jeg den i Skørping med IC 160, som var det tog, den efter at være ankommet til Frederikshavn med nattoget 595, skulle have sydover. Skørping den 19. juli 1984." Billedet kan ses i højere opløsning her. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

Skørping station 24. december 2011 kl. 11.33. MR/MRD 62 holder i spor 1. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Postkort. År:? Et postkort med en lidt pudsig beskæring, hvor der mangler ca 1½ meter af stationsbygningens nordende i venstre side af billedet. Toppen af vandtårnet ser fortegnet ud. Hovedbygningens skifertag, ser noget brugt ud og taget over ventesalen ligner nærmest tagpap. Jeg vælger dog at tro, at det er den fotografiske gengivelse, der er skyld i, at bygningen ser lidt faldefærdig ud. Fra højre mod venstre ses vandtårnet, retiradebygningen, signalhytten, ventesalstilbygningen i én etage og hovedbygningen i to etager. Vi bemærker, at ventesalsbygningen ikke er udstyret med vinduer men med to dørpartier. Det er nyt for mig (14. december 2013) og giver anledning til at spekulere over, om de tilsvarende bygninger i Arden, Støvring, Vrå og Sindal også havde to dørpartier i ventesalsbygningen. Jeg har i skrivende stund (14. december 2013) altid været af den opfattelse, at ventesalsbygningene i de nævnte stationsbygninger havde ét vinduesparti og ét dørparti. Undersøges nærmere. Billedet kan ses i højere opløsning her.
Skørping station 1976. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.Centralapparat model 12/46 Skørping kommandopost 30. juni 2010. Fotograf: Morten Jensen. Tak til Morten for at billedet må vises her.
Centralapparat model 12/46 Skørping kommandopost 30. juni 2010. Fotograf: Morten Jensen. Tak til Morten for at billedet må vises her.
Sydenden af centralapparat model 12/46 Skørping kommandopost 30. juni 2010. Formelderen, der består af tre røde lys, ses lige over teksten "Hobro". Fotograf: Morten Jensen. Tak til Morten for at billedet må vises her.
 
Centralapparat model 12/46 Skørping kommandopost 30. juni 2010. Fotograf: Morten Jensen. Tak til Morten for at billedet må vises her.
Skørping kommandopost 30. juni 2010. Fotograf: Morten Jensen. Tak til Morten for at billedet må vises her.

Skørping station 1898. Gad vide hvad der sker her? Personerne på billedet ligner - med ganske få undtagelser - ikke umiddelbart jernbanemænd, snarere civilister. Omvendt kan man jo tvivle på, at civilister fik lov til at kravle op i vandtårnet. Billedet er ret unikt, idet de er et af de eneste billeder af himmerlandske stationer optaget før århundredeskiftet. Og så har det i øvrigt, mig bekendt, aldrig tidligere været trykt i jernbanelitteraturen. Skørping stations oprindelige vandtårn fra 1869 blev i 1898 udskiftet med det nuværende vandtårn. Så mon ikke vi er til indvielse af vandtårnet? Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Kulturstationen, Skørping.

Skørping station 24. december 2011 kl. 11.35. MR/MRD 62 holder i spor 1. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
Skørping station 24. december 2011 kl. 11.37. Set mod syd. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
Skørping station 24. december 2011 kl. 11.37. Set mod nord. Til højre i spor 1 holder MR/MRD 62. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
Skørping station 24. december 2011 kl. 11.40. Set mod nord. MFA 5039 i rettidig tog IC 136 Lindholm-Københavns Lufthavn Kastrup. Til højre i spor 1 holder MR/MRD 62. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Udsigt fra gangbroen i Skørping 22. februar 2015. Hans Stückler skriver: "(...) er MF sæt 72 der kører til perron i spor 2 i Skørping på turen mod Aalborg. Man kan for enden af perronerne ane de to elevatortårne der er på hver sin side af sporene ned til den nye fodgængertunnel mellem den østlige og vestlige del af Skørping, men eller er det der springer mest i øjnene alt det hegn der er opsat, det er jo nærmest mere en på en Østtysk grænsestation tilbage før 1989." Billedet kan ses i højere opløsning her. Tak til Hans for at billedet må vises her.

MR/MRD sæt 42 holder i spor 1 og er klar til at returnere mod nord den 4. april 2015. Billedets fotograf Hans Stückler kommenterer: "(...) den nye gangbro der nu er den eneste lovlige vej for rejsende til spor 2 og 3". Hertil tilføjes, at på tidspunktet for billedets optagelse, er elevatorerne mellem perroner og gangbro (vistnok) endnu ikke taget i brug, så det må være et værre bøvl for passagerer med barnevogne og cykler - for slet ikke at nævne kørestole- at komme til/fra perronerne. Billedet kan ses i højere opløsning her. Tak til Hans for at billedet må vises her.

MF sæt 58 under indkørsel i spor 3 den 4. april 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Hans Stückler. Tak til Hans for at billedet må vises her.

Aalborg Stiftstidende 21. maj 1995. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

MZ 1420 med nordgående intercitytog 30. maj 1991. Bemærk TU-signalerne med repetition (kan bedst ses i højere opløsning). Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.
Sydgående godstog trukket af MY 1121 under ind-/gennemkørsel 30. maj 1991. Bemærk stangrækken med 12 tråde og bemærk også udkørselssignalet til højre. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

UD & SE Nr. 2 April-Maj 1984, side 47. Udklippet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Jernbane Tidende nr. 2, marts 2009. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
Links til andre billeder fra Skørping:

Link nr 1:

Stephan Aller: Onsdag 16.04.2014: DK-RCDK MY 1134+DK-RCDK MY 1122+20 gsv/80 ax/488 t/469 m med RM 6216 (Fh-Fa) i Sø, spor 3 kl. 12.57.Toget havde ophold kl. 12.56-12.58 (-6/-1).