Km 226,4-226,5 vandløbsunderføring 21136 Lindenborg Å


"Udførelsen af den 66 m lange enkeltsporede jernbanebro over Lindenborg å på den forlagte banestrækning Skørping-Støvring er påbegyndt."300) [1. april 1954-31. marts 1955]
"Den 66 m lange enkeltsporede jernbanebro over Lindenborg å er i det væsentlige fuldført."301) [1. april 1955-31. marts 1956]


Tegning af jernbanebroen over Lindenborg Aa 31. marts 1954-26. juni 1956. På tegningen er anført, at broen ligger i km 227,669. Det er den gamle kilometrering. Broen ligger i dag angiveligt (undersøges nærmere) i km 226,380 (broens sydøstligste punkt). Bemærk at broen har fald mod nordvest (Støvring). Tegningen kan ses i original størrelse her.

Vi er så heldige, at flyfotos fra flyfotoarkivet.dk for 1979 over jernbanebroen over Lindenborg Aa ikke er taget som et lodfoto, men nærmest er blev et skråfoto. Arkiv: flyfotoarkivet.dk (1979).

Jernbanebroen over Lindenborg Aa set fra syd mod nord. I baggrunden ses det oprindelige nordgående jernbanespor. Billedet er taget i januar 1978 af Erik Frikke fra en KZ-III, registreret OY-DEJ. Billedet kan ses i højere opløsning her. Tak til Erik for at billedet må vises her.

E 991 med veterantog passerer broen over Lindenborg Å den 4. maj 1985. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

MZ 1414 trækker tog 330 Nordpilen den 14. december 1975. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

MF-sæt 38 på vej mod syd. 9. september 2017. Fotograf : Jørn Bailum. Tak til Jørn for at billedet må vises her.

Sydgående Intercitytog passerer broen i 1982. Set fra nord. Fotograf: Hans Peter Christensen. Tak til Hans Peter for at billedet må vises her.

E-maskine med udflugtstog maj 1985. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Hans Peter Christensen. Tak til Hans Peter for at billedet må vises her.

E-maskine med udflugtstog maj 1985. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Hans Peter Christensen. Tak til Hans Peter for at billedet må vises her.