Overkørsel 461



Overkørsel 461 blev nedlagt i finansåret 1. april 1943-31. marts 1944.75)


___________
Noter: Se her.