Overkørsel 455 - vogterhus 135
Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat med telefonledning til vogterhus 132, vogterhus 134, vogterhus 134a og til Skørping station.81)

Vogterhuset eksisterer ikke mere. Indtil videre er hypotesen, at overkørslen er blevet nedlagt og huset revet ned i forbindelse med etablering af 2. sporet mellem Skørping og Støvring. 2. sporet mellem Skørping og Støvring blev ibrugtaget 1. juni 1956; men jordarbejderne startede før 1942, så huset kan sagtens være revet ned i 1930'erne eller 1940'erne. Undersøges nærmere.

Vogterhuset er udlejet fra 1936 eller tidligere.149)

Kilde: Geodatastyrelsen 1842-1899.

Kilde: Geodatastyrelsen 1901-1971.


Kilde: Geodatastyrelsen 1957-1976.
___________
Noter: Se her.