Overkørsel 446 vogterhus 132


Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat med telefonledning til vogterhus 134, vogterhus 134a, vogterhus 135 og til Skørping station.81)

1. september 1951: Skovløber Emil Blicher ansættes som sidesporspasser og hans hustru som afløser.193)
18. august 1952: "Den årlige lejeindtægt er 0 kroner (fribolig for sidesporspasseren)."193)
1. oktober 1952: Sidesporspasseren, skovløber Emil Blicher, afskediges.193)
1. oktober 1952: [Huset har været] "udlejet til sidesporspasser E. Blicher til 1/10 1952."193)
16. januar 1953: "Husets vedligeholdelsestilstand er jævnt god."193)

15. oktober 1953: "Ejendommen er opført ved banens anlæg i 1868/69, men er ændret ved tilbygning og opførelse af udhuse i årene 1885, 1904, 1908, 1916 og 1917. (...) brændeskur [opført af sveller til en pris af kr. 2.000 er] opført i 1943."193)

December 1953: Huset sælges til Statsskovbruget.193)
Vogterhus 132 lå i km 214,4 og havde telefon 2. juni 1957.83)

4. oktober 2019-12. december 2020: Ejendommen rives ned.275)


"Der til statsskovvæsenets personale under Buderupholm skovdistrikt udleveret nøgle til hytten, således at telefonen kan benyttes til alarmering i tilfælde af brande i skovene."83)

Parkeringspladsen i Mosskov set fra nordøst. I baggrunden ses vogterhus 132. 20. juli 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Parkeringspladsen i Mosskov set fra nordøst. I baggrunden ses vogterhus 132. 20. juli 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus 132 set fra øst. 20. juli 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus 132 set fra øst. Denne del af vogterhuset er opført senere end 1981. 20. juli 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus 132 set fra sydøst. 20. juli 2014. Bygningsdelen længst til venstre er oprindelig og fra 1869, den midterste del er yngre, sandsynligvis fra 1880-1900. Bygningsdelen længst til højre er opført senere end 1981. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus 132 set fra nord. 20. juli 2014. Bygningsdelen længst til højre er oprindelig og fra 1869, den midterste del er yngre, sandsynligvis fra 1880-1900. Bygningsdelen længst til venstre er opført senere end 1981. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus 132 set fra nord. 20. juli 2014. Bygningsdelen længst til højre er oprindelig og fra 1869, den midterste del er yngre, sandsynligvis fra 1880-1900. Bygningsdelen længst til venstre er opført senere end 1981. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus 132 set fra vest 27. december 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.___________
Noter: Se her.