Overkørsel 4521. april 1921-31. marts 1922: "Endvidere er (...) fuldført skinnefri (...) Vejforbindelse til Erstatning for (...) Overkørs[el] (...) 452 (udføres).205)

___________
Noter: Se her.