Overkørsel 451 vogterhus 134


Jyllandsposten 23. januar 1908. Det fremgår ikke entydigt af artiklen, at hændelsen skete i overkørsel 451 ved vogterhus 134. Men da vejen her skar jernbanen i en skarpere vinkel end længere sydpå ved overkørsel 448 og vogterhus 133, er det sandsynligt, at hændelse er sket ved overkørsel 451. Arkiv: www.mediestream.dk/Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat med telefonledning til vogterhus 132, vogterhus 134a, vogterhus 135 og til Skørping station.81)

1. april 1921-31. marts 1922: "Endvidere er (...) fuldført skinnefri (...) Vejforbindelse til Erstatning for (...) Overkørs[el] (...) 451 (udføres).205)


Jeg ved ikke, hvornår overkørslen blev nedlagt eller hvornår vogterhus 134 blev revet ned. Men i skrivende stund (16. november 2013) eksisterer vogterhuset ikke mere og jeg mindes ikke nogensinde at have se vogterhuset (jeg er født i 1958 og er kommet i skoven siden slutningen af 1960'erne). En eftersøgning 16. november 2013 efter sokkelstumper eller andre synlige tegn var resultatløs.

Overkørslen er sandsynligvis nedlagt omkring 1921 eller omkring 1940.

Vogterhuset er udlejet fra 1936 eller tidligere.149)

Overkørsel 451 set fra nordvest mod sydøst. Det er mange år siden der har været "terrængående" køretøjer i overkørslen og ovenstående er en ren undtagelse, der skyldes udskiftning af revnede sveller over en ca. 12 kilometer strækning mellem Støvring og Mosskov. Der blev udvekslet ca 19.000 sveller (afviger fra bane.dk men fortalt af en af de deltagende arbejdere). 16. november 2013. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

___________
Noter: Se her.