Overkørsel 448 vogterhus 133

1951: Statsskovbruget erhverver huset.193)
Da jernbanen Randers-Aalborg blev anlagt i 1869 etableredes vogterhusene nummer 103-149. Vogterhus 103 er dog lidt af en tilsnigelse, idet det reelt lå på strækningen Aarhus-Randers, var 7 år ældre og så helt anderledes ud end de øvrige på strækningen Randers-Aalborg.

De fleste af de 46 vogterhuse (nummer 104-149) på strækningen Randers-Aalborg er enten revet ned eller ombygget til ukendelighed.

Der er dog en enkelt undtagelse og det er vogterhus nummer 133, der stadig eksisterer og ligger ude midt i Rold Skov.

Vogterhus 133 har selvfølgelig med tiden undergået en del forandringer med nyt tag og nye vinduer m.v. Men man fornemmer alligevel, hvordan vogterhuset "i grunden ser ud".

Vogterhus 133 set fra nord. Overkørsel 448 blev nedlagt omkring 1921 og erstattet af en underføring ca. 100 syd for vogterhuset, der senere blev overtaget af det, der i dag hedder Naturstyrelsen. Jeg ved ikke, om huset senere er solgt videre eller om det stadig ejes af Naturstyrelsen. Huset bærer stadig Naturstyrelsens "navneskilt" (med kongekrone) "Arnebakkehus". 16. november 2013. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus 133 set fra vest. Så enkelt kan det gøres. 16. november 2013. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Overkørsel 448 og vogterhus 133 i km. 219,2 (ny kilometrering). Nord er mod højre. Tegningen stammer fra før 13. august 1921. Tegningen stammer fra projektet med etablering af tunnel under banen (til venstre i billedet). Til højre ses vogterhus 133 og til venstre "Mosskovhus", hvor der åbenbart er ved at blive etableret "Køkkenvask", hvilket indikerer, at huset på dette tidspunkt måske er et DSB-hus. Det er lidt af en "nyhed" og vil blive undersøgt nærmere. Det er en fejl, at overkørslen på tegtningen er nummereret "148"; det rigtige nummer er 448. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-301/Thomas Boberg Nielsen.