Randers-Aalborg‎ > ‎

Km 218,3-222,1 Mosskov-Skørping::


Forside af køreplansbrochure, december 2016. Så vidt jeg kan se, er billedet taget lige nord for Mosskov og toget er på vej mod syd. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

MZ 1415 med nordgående intercitytog umiddelbart nord for Mosskov 31. maj 1991 i km 218,7. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

MZ 1401 med sydgående intercitytog 30. maj 1991. Der er 12 tråde på stangrækken til højre. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Vejunderføring i km 219,12 Mosskov-Skørping 24. december 2011 kl. 12.38. Opført 1920. Set mod øst. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vejunderføring i km 219,12 Mosskov-Skørping 24. december 2011 kl. 12.39. Opført 1940. Set mod vest. Ovenstående og denne vejunderføring ligger ét og samme sted lige ved siden af hinanden. Den ene er opført i 1920 og den anden i 1940 - sidstnævnte i forbindelse med anlæggelse af 2. sporet Arden-Skørping, der åbnedes for trafik 1. oktober 1953. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

I 1918 fik et tog smadret nogle ruder på strækningen Mosskov-Skørping. DSB var af den opfattelse, at Buderupholm Statsskovdistrikt ikke har overholdt sin forpligtelse til at beskære træerne, således at disse ikke kom ind i fritrumsprofilet. Det kom til en del skriverier mellem DSB og statsskovdistriktet og som et bilag i sagen blev der udarbejdet ovenstående skitse dateret 18. februar 1918. Tegningen er set fra nord mod syd, dvs. fra Skørping mod Mosskov. Km 220 er ca. det sted hvor strækningsradiomasten står i dag (2011) over for Den jydske Skovhave. Bemærk, at banen på dette tidspunkt stadig kun er enkeltsporet. Bemærk også, at der er to stangrækker: Til venstre (mod øst) stangrække benævnt "Teleg" = telegraf og til højre (mod vest) "Telef" = telefon. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB100, Bb 202/Thomas Boberg Nielsen.

Strækningsradiomasten i km 220,0 Mosskov-Skørping "ude midt i Rold Skov" 24. december 2011 kl. 12.59. Opført xxxx. Set mod nord. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Strækningsradiomasten i km 220,0 Mosskov-Skørping "ude midt i Rold Skov" 24. december 2011 kl. 12.59. Opført xxxx. Set mod nord. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Strækningsradiomasten i km 220,0 Mosskov-Skørping "ude midt i Rold Skov" 24. december 2011 kl. 13.00 Opført xxxx. Set mod nord. Man har nu støbt fundament for GSM-R-mast. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Strækningsradiomasten i km 220,0 Mosskov-Skørping "ude midt i Rold Skov" 24. december 2011 kl. 13.00 Opført xxxx. Set mod nord. Man har nu støbt fundament for GSM-R-mast. Fotografiet snyder ikke: Den er væsentlig bredere end sin lillebror/-søster til venstre. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Km 220,0 Mosskov-Skørping 24. december 2011 kl. 13.00. Set mod nord. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Km 220,0 Mosskov-Skørping 24. december 2011 kl. 13.01. Set mod nord. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Km 220,0 Mosskov-Skørping 24. december 2011 kl. 13.01. Set mod nord. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.


Km 220,6 Skørpings fremskudte signal mod syd set fra syd mod nord. 1975-1976. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

MZ 1409 med sydgående intercitytog umiddelbart syd for Skørping, 17. juli 1984. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

MZ 1402 med sydgående intercitytog umiddelbart syd for Skørping, 17. juli 1984. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.