Overkørsel 441 vogterhus 131


Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "Følgende offentlige Overkørsler er nedlagt: (...) 435, 441 og 494, Randers-Aalborg."124)

Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "Nedennævnte Overkørsler er erstattet af skinnefri Vejforbindelser: (...) 345-46, 365-67, 430, 457, 459, 500 (alle uf), 396, 410, 441 og 467, Randers-Aalborg; 513 (uf) og 516 (uf) Aalborg-Limfjordsbroen."123)


Udsnit af "Midlertidig Plan" august 1943. Nordenden af Arden station. Til venstre vogterhus 131 og den i 1919-1920 nedlagte overkørsel nr. 441. Til højre den oprindelige vejoverføring nr. 21120 (bredde 5 meter) og yderst til højre indkørslen fra Mosskov. Planen kan ses i lidt højere opløsning her. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-1481/Thomas Boberg Nielsen.


___________
Noter: Se her.