Overkørsel 440 vogterhus 130a


Den 11. februar 1922 skriver 2. Distrikt i Aarhus til Generaldirektoratet og vedlægger en liste204) over overkørsler, hvor ledbevogtningen er overtaget - eller vil blive overtaget - af en station eller en anden overkørsel. Listen er delt i tre: 1) Overkørsler hvor ændringen er gennemført 2) Overkørsler hvor ændringen vil blive gennemført 3) Overkørsler der af Generaldirektoratet er påtænkt indrettet for fjernbetjening fra en station eller en anden overkørsel. For strækningen Randers-Aalborg drejer det sig om følgende overkørsler:

Ad 1) Overkørsler hvor ændringen er gennemført:

Overkørsel 489 Svenstrup med virkning fra 21. oktober 1921.

Ad 2) Overkørsler hvor ændringen vil blive gennemført:

Overkørsel 390 Onsild
Overkørsel 427 Doense
Overkørsel 440 Arden
Overkørsel 453 Skørping

Ad 3) Overkørsler der af Generaldirektoratet er påtænkt indrettet for fjernbetjening fra en station eller en anden overkørsel:

Overkørsel 471 Annerup (bevogtningen foreslået overtaget af overkørsel 472)
Overkørsel 505 Skalborg (bevogtningen foreslået overtaget af "Skalborg Krydsningsstation")
----------
Vogterhus 130a lå i km 214,4 og havde telefon 2. juni 1957.83)


MZ 1404 under indkørsel til/gennemkørsel gennem Arden fra syd i 1976. Der er tale om tog 137/331 Nordpilen, der i 1976 var gennemkørende i Arden. Den første vogn er en BD og den tredje vogn er en A. Ledvogteren (delvist skjult bag opstander for perronbelysning) bruger begge arme for at betjene henholdsvis overkørsel 438 og 440 (billedet). Det gule hus til højre er vogterhus 130a. (Fotograf: Thomas Boberg Nielsen).

Fra Banestyrelsens personaleblad "banebryderen" april 1999. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

___________
Noter: Se her.