Overkørsel 438


Der har eksisteret to overkørsler med nummeret 438. Den oprindelige overkørsel lå i km 213,0 sammen med ledvogterhus 130. Den oprindelige overkørsel 438 er på et tidspunkt blevet nedlagt. Den nye overkørsel 438 lå i km 214,1, og er ikke en oprindelig overkørsel fra banens åbning. Den fik ved sin oprettelse det ledige nummer 438.

Nederste røde cirkel angiver overkørsel 438s oprindelige placering. Øverste røde cirkel angiver overkørsel 438s senere placering. Kilde: Geodatastyrelsen 1957-1976.

Overkørsel 438 set fra nord den 20. januar 2004. Fotograf: Lars Henning Jensen. Tak til Lars Henning for at billedet må vises her.


Fra Banestyrelsens personaleblad "banebryderen" april 1999. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.