Km 215,0-215,1 vejoverføring 21120 Brovej


Udsnit af "Midlertidig Plan" august 1943. Nordenden af Arden station. Til venstre vogterhus 131 og den i 1919-1920 nedlagte overkørsel nr. 441. Til højre den oprindelige vejoverføring nr. 21120 (bredde 5 meter) og yderst til højre indkørslen fra Mosskov. Planen kan ses i lidt højere opløsning her. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-1481/Thomas Boberg Nielsen.
Den nuværende bro er ibrugtaget 26. september 1986.162)

Den nuværende bro ser ud som nedenfor vist. Er der nogen, der er leveringsdygtig i et billede af den bro, der fandtes her, inden den viste bro blev etableret? Ifølge pålidelig kilde havde forgængeren en bærende pille mellem de to spor, hvilket var meget atypisk for strækningen Randers-Aalborg.


Vejoverføring 21120 i km 215,0-215,1 i nordenden af Arden station set fra syd mod nord 26. marts 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.___________
Noter: Se her.