Overkørsel 444


Overkørsel 444 var beliggende umiddelbart syd for km 216,4.

Geodatastyrelsen. Målt 1880. Udgivet 1882. Nederst Arden station. Øverst Mosskov billetsalgssted og private sidespor.

Ejendomskort udfærdiget i forbindelse med anlægget af 2. spor Randers-Aalborg. Syd ( Arden) er mod venstre og nord (Mosskov) er mod højre. Rampen på vestsiden af banen blev i forbindelse med nedlæggelse af overkørslen indlemmet i matrikel nr. 10, som er statsskoven. Kilometerangivelsen "217.5 km" på kortet refererer til den gamle kilometrering.

Rampen op til overkørsel 444 ses til venstre. Til højre vejen mod Arden. 27. december 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
___________
Noter: Se her.