Randers-Aalborg‎ > ‎

Km 211,2 Gandrupgaard::


Kilometerangivelsen 211,2 er ikke verificeret. Der er tale om et sidespor og i skrivende stund (24.12.2011) ved jeg ikke, om det lå nord eller syd for Hvarre trinbræt. Det er muligt, at sidesporet lå samme sted som det senere Hvarre trinbræt.

Gandrupgaards forkortelse var "Gg".81) Gandrupgaard lå ved vogterhus 129.81) I kilden81) anføres ordret "Gandrupgaard Hus 129 Gg".

Uffe Olsen, Arden, oplyser 8. januar 2015, at han mener at kunne huske, at han i en af de ca. 10.000 kasser, som Baneafdelingen har afleveret til Rigsarkivet, har set en sporplan over Gandrupgaard sidespor og at det heraf fremgår, at sidesporet lå vest for jernbanen og nord for vejen. Underøges nærmere.

Geodatastyrelsen 1842-1899.


___________
Noter: Se her.