Overkørsel 435 vogterhus 129Vogterhus 129 blev "ombygget" i driftsåret 1. april 1911 - 31. marts 1912.530)

Gandrupgaards forkortelse var "Gg".81) Gandrupgaard lå ved vogterhus 129.81) I kilden81) anføres ordret "Gandrupgaard Hus 129 Gg".

Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat med telefonledning til vogterhus 130 og til Arden station.81)

Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "Følgende offentlige Overkørsler er nedlagt: (...) 435, 441 og 494, Randers-Aalborg."124)

Vogterhuset er udlejet fra 1936 eller tidligere.149)

__________
Noter: Se her.