Overkørsel 430 vogterhus 127Vogterhus 127 blev "ombygget" i finansåret 1915-1916 (1. april 1915-31. marts 1916).533)

Jyllandsposten 20. maj 1915. Arkiv: www.mediestream.dk/Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat med telefonledning til Doense station.81)

Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "Nedennævnte Overkørsler er erstattet af skinnefri Vejforbindelser: (...) 345-46, 365-67, 430, 457, 459, 500 (alle uf), 396, 410, 441 og 467, Randers-Aalborg; 513 (uf) og 516 (uf) Aalborg-Limfjordsbroen."123)


Vogterhus 127 set fra syd den 13. maj 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus 127 set fra syd den 13. maj 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus 127 set fra øst den 13. maj 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus 127 set fra øst den 13. maj 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus 127 set fra øst den 13. maj 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.___________
Noter: Se her.