Overkørsel 427 vogterhus 126


Vogterhus 126 blev ombygget i finansåret 1908-1909.106)

Den 11. februar 1922 skriver 2. Distrikt i Aarhus til Generaldirektoratet og vedlægger en liste204) over overkørsler, hvor ledbevogtningen er overtaget - eller vil blive overtaget - af en station eller en anden overkørsel. Listen er delt i tre: 1) Overkørsler hvor ændringen er gennemført 2) Overkørsler hvor ændringen vil blive gennemført 3) Overkørsler der af Generaldirektoratet er påtænkt indrettet for fjernbetjening fra en station eller en anden overkørsel. For strækningen Randers-Aalborg drejer det sig om følgende overkørsler:

Ad 1) Overkørsler hvor ændringen er gennemført:

Overkørsel 489 Svenstrup med virkning fra 21. oktober 1921.

Ad 2) Overkørsler hvor ændringen vil blive gennemført:

Overkørsel 390 Onsild
Overkørsel 427 Doense
Overkørsel 440 Arden
Overkørsel 453 Skørping

Ad 3) Overkørsler der af Generaldirektoratet er påtænkt indrettet for fjernbetjening fra en station eller en anden overkørsel:

Overkørsel 471 Annerup (bevogtningen foreslået overtaget af overkørsel 472)
Overkørsel 505 Skalborg (bevogtningen foreslået overtaget af "Skalborg Krydsningsstation")


Overkørsel 427, vogterhus 126 og vogterhus 126a i Øster Doense. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-633/Thomas Boberg Nielsen.

Nordjyske Stiftstidende 1. august 2012. Avisudklippet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Traktor 130 passerer overkørsel 427 med sydgående rangertræk 19. juli 1984. Godsvognen er en ølvogn, der med overvejende sandsynlighed er afhentet i Skørping. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

Overkørsel 427 fotograferet 19. juli 1984. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

Bomanlægget fra Øster Doenses overkørsel 427 fotograferet ved Syd Fyenske Veteranjernbane i Faaborg 19. januar 2014. Fotograf: Steen Nielsen. Tak til Steen for at billedet må vises her.