Randers-Aalborg‎ > ‎

Km 207,8 Øster Doense::Allan Støvring-Nielsen skriver i "Med gods på krogen - og andre jernbanemotiver II" (2008), side 41:

"Rockwool fabrikken i Øster Doense nord for Hobro har ikke fået leveret jernbanegods i årevis. Sidste gang det skete var den 3. maj 2001, hvor ME 1515 var forbi med et læs koks som en forsøgsleverance. Desværre faldt forsøget ikke tilfredsstillende ud, og i dag er forbindelsen til sidesporet afbrudt."


MZ 1408 med nordgående intercitytog passerer Øster Doense 19. juli 1984. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

19. juli 1984. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

19. juli 1984. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

19. juli 1984. Der vises spejlæg til ære for fotografen. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

Øster Doense station under nedrivning 19. december 2004. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas D. Rithmester. Tak til Thomas for at billedet må vises her.

Øster Doense station under nedrivning 19. december 2004. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas D. Rithmester. Tak til Thomas for at billedet må vises her.

Øster Doense station under nedrivning 19. december 2004. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas D. Rithmester. Tak til Thomas for at billedet må vises her.

Doense, stationsstempel, 1. december 1923. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB100 Bb 315/Thomas Boberg Nielsen.

Enkeltbillet fra Doense til Aarhus H 19.XX.1948. Arkiv: Henning Petersen. Tak til Henning for at billetten må vises her.


Uddrag af Meddelelser fra Generaldirektoratet M. 180. 11. maj 1951: "Sommerkøreplanen træder i kraft søndag den 20. maj 51 kl. 2,00.

I Tjenestekøreplan II foretages følgende rettelser:

Side 122-139: Ved stationsnavnene [...] Doense tilføjes tegnet [sort udfyldt trekant med spids opad]"

[sort udfyldt trekant med spids opad] = tegnet angiver, at stationen i hele døgnet eller del af dette betjenes af stationspasser (SR § 58) eller er ubetjent (SR § 13) og i denne tid betragtes som holdested2)

Der er stadig (2011) en ikke-niveaufri krydsning mellem jernbane og vej midt i Øster Doense by. Banedanmark har udarbejdet et projekt til nedlæggelse af overkørslen:
 
 
Øster Doense. Billedmanipulation af ny omfartsvej. Offentliggjort 11. november 2009. Arkiv: Banedanmark.
 
Projektforside pr. 27. september 2011. I skrivende stund (september 2011) fremgår det, at "Projektet er udsat på ubestemt tid".
Pressemeddelelse fra Banedanmark 25. november 2011. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Nordjyske Stiftstidende 16. oktober 2012. Artiklen kan ses i højere opløsning her.
 
Nedlagt som ekspeditionssted 1. juli 2004.622)
 
Allan Støvring-Nielsen skriver i "Med gods på krogen - og andre jernbanemotiver II" (2008), side 41:

"Rockwool fabrikken i Øster Doense nord for Hobro har ikke fået leveret jernbanegods i årevis. Sidste gang det skete var den 3. maj 2001, hvor ME 1515 var forbi med et læs koks som en forsøgsleverance. Desværre faldt forsøget ikke tilfredsstillende ud, og i dag er forbindelsen til sidesporet afbrudt."

Henrik Tolderlund skriver: "MZ 1407 med IC 147 umiddelbart nord for Øster Doense mellem Hobro og Arden 18.07.1990". Sidesporet til Rockwool ses nederst til højre. Bemærk rangergrænsemærket til højre for sporet. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Tolderlund. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

Fotografen står på bro 21114 i km ca. 208,7 med linsen rettet mod syd. Til højre Rockwoolfabrikken. Billedet er taget den 13. maj 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Fotografen står på bro 21114 i km ca. 208,7 med linsen rettet mod syd. Til højre Rockwoolfabrikken. Midt i græsplænen til højre ses sporstopperen, der ligger på fabrikkens område. Billedet er taget den 13. maj 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Fotografen står på bro 21114 i km ca. 208,7 med linsen rettet mod Rockwoolfabrikken. Midt i græsplænen ses sporstopperen, der ligger på fabrikkens område. Billedet er taget den 13. maj 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Fotografen står på bro 21114 i km ca. 208,7 med linsen rettet mod Rockwoolfabrikkens tidligere sidespor. Billedet er taget den 13. maj 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Fotografen står på bro 21114 i km ca. 208,7 med linsen rettet mod Rockwoolfabrikkens tidligere sidespor. Billedet er taget den 13. maj 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Fotografen står på bro 21114 i km ca. 208,7 med linsen rettet mod syd/Rockwoolfabrikkens tidligere sidespor. Vi aner det tidligere sidespor både i græsset og inde på fabrikkens område. Billedet er taget den 13. maj 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Fotografen står på bro 21114 i km ca. 208,7 med linsen rettet mod syd. Til højre Rockwoolfabrikken. Midt i græsplænen til højre ses sporstopperen, der ligger på fabrikkens område. Billedet er taget den 13. maj 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.


____________________
Noter: Se her.