Overkørsel 432 vogterhus 128


1. april 1921-31. marts 1922: "Endvidere er (...) fuldført skinnefri (...) Vejforbindelse til Erstatning for (...) Overkørs[el] (...) 432.205)

Vogterhus 128 er frasolgt eller nedrevet før 16. august 1938, idet vogterhuset ikke er med på "Besigtigelsesplan I" af samme dato.528) Besigtigelsesplanen er en del af forberedelserne til etablering af 2. spor Randers-Aalborg.
___________
Noter: Se her.