Stioverføring


På et tidspunkt - sandsynligvis i forbindelse med anlægget af 2. sporet i 1947 - nedlægges overkørslen i byen og erstattes af en gangbro. Denne "handling" rummer sandsynligvis en større samling sagsakter, idet det på dette tidspunkt hører til sjældenhederne, at en overkørsel erstattes af en gangbro. Gangbroen i Tobberup bærer ikke noget synligt årstal.

Landsbyens adgang til landevejen Aalborg-Hobro skete tidligere via overkørslen, der erstattedes af gangbroen samt en parallelvej fra landsbyen til landevejen løbende langs banen nord for denne.

Gangbroen tjener ikke rigtigt noget formål mere, idet den sådan set forbinder "ingenting" med "ingenting" jf. her. Banedanmark anfører, at gangbroen kun benyttes af ca. fem personer pr. halvår. Og når man går lidt rundt i området, kan man tydeligt se, at især stien syd for gangbroen, er nærmest urørt af menneskehånd (læs: -fod).

At gangbroen i det hele taget blev opført, bunder sandsynligvis i juridiske spidsfindigheder, idet man ved at studere kortmaterialet hurtigt vil kunne konkludere, at det er meget gårde, der har haft glæde af gangbroen. Men det kan også have spillet ind, at oversigtsforholdene på stedet er meget ringe, idet banen kurver både mod nørdøst og mod sydvest, hvilket har gjort en drejekorsløsning betænkelig.

Men nu bliver broen altså revet ned.

Indlægget om Tobberup på jernbanen.dk kan ses her.

Nedenstående 22 fotos er optaget 23. december 2011 kl. 12.19-12.36. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
Set fra nordøst.

Set fra nord.


Set fra sydvest. Bemærk støttepillernes asymmetriske placering, der skyldes at sporene ligger i to forskellige koter.

Set mod syd.
Set mod nordøst.
Set mod syd.
Set mod sydvest.
Set mod nord.
Set mod syd. Bemærk den jomfruelige sti.
Set mod nordøst.
Set mod nord.
Set mod nord.Betonen er mange steder hårdt medtaget. Klinkerne på trin og brodække er glatte som sæbe. Det må have været dyrt at skulle snerydde og gruse her og man kan spørge sig selv, om det skete i det omfang, det burde?

Set fra nord.
Ovenstående 22 fotos er optaget 23. december 2011 kl. 12.19-12.36. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Nordjyske Stiftstidende 27. april 2012. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Gangbroen blev revet ned 20. oktober 2012.248)