Overkørsel 417 vogterhus 122


Annonce i bladet "Himmerland" 19. august 1921. Hobro station ligger i km 199,0 og Tobberup i 201,6 - altså lige præcis 2,6 km nord for Hobro station. Så der kan være tale om et projekt, der aldrig er blevet gennemført, for der eksisterer jo netop ikke en vejunderføring under banen i Tobberup. Lov om 2. sporet på strækningen er fra 20. marts 1918. 2. sporet Hobro-Doense blev ibrugtaget 30. maj 1947. Den nu nedrevne gangbro i Tobberup blev angiveligt (jeg har ikke en troværdig primærkilde ved hånden) opført i 1939. Måske har udbuddet i 1921 vist, at det ville blive (for) dyrt at etablere en vejunderføring, og som årene er gået, er det hele så endt med, at overkørsel 417 med vogterhus 122 er blevet nedlagt og erstattet af kamelryg-gangbroen. Hvis vi skal finde ud af, hvorfor vejunderføringen aldrig blev til noget, skal vi være så heldige at jeg har affotograferet sagen på Landsarkivet. Jeg mindes dog ikke at have affotograferet en sådan sag. Der kan måske også være svar at finde i ekspropriationsprotokollerne fra anlægget af 2. sporet. Dem har jeg affotograferet. Spørgsmålet er blot, hvor jeg har arkiveret dem! Tak til Jenny Lyngaa, der har gravet avisannoncen frem.

Vogterhus 122 den 13. maj 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus 122 den 13. maj 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.