Km 198,1-198,2 vejoverføring 21092


Projektforslag 1919. Her ses tydeligt det originale vejforløbs placering i forhold til den efterfølgende vejoverføring. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Georg Schmidt. Tak til Georg for at tegningen må vises her.

Udsnit af ovenstående. Bemærk placering af "Signal" lige nord for ledvogterhuset, der i øvrigt lå på en bakke forholdsvist højt over jernbanen, hvorfor der ses angivet en trappe i den sydvestlige ende af haven til ledvogterhuset. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Som ovenfor. Bemærk at stigningen på broen slår et knæk. Den østligste del af broen har et fald på 7% og den vestlige del af broen har et fald på 3,5%. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "Nedennævnte Overkørsler er erstattet af skinnefri Vejforbindelser: (...) 345-46, 365-67, 430, 457, 459, 500 (alle uf), 396, 410, 441 og 467, Randers-Aalborg; 513 (uf) og 516 (uf) Aalborg-Limfjordsbroen."123)

Vogterhus 119 efter at overkørslen er nedlagt og erstattet af en vejoverføring. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-1429/Thomas Boberg Nielsen.


Ovenstående to billeder: E 991 med veterantog på vej mod syd 4. maj 1985. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billederne må vises her.___________
Noter: Se her.