Overkørsel 412 vogterhus 120


1. april 1921-31. marts 1922: "Endvidere er (...) fuldført skinnefri (...) Vejforbindelse til Erstatning for (...) Overkørs[el] (...) 412 (udføres).205)


Vogterhus 120 var placeret lidt øst for jernbanen. Projektegning januar 1921. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen


Fra bladet "Himmerland" 21. maj 1921. Tak til Jenny Lyngaa, der har gravet artiklen frem.

Fra bladet "Himmerland" 21. maj 1921. Tak til Jenny Lyngaa, der har gravet annoncen frem.
___________
Noter: Se her.