Overkørsel 412 vogterhus 120


1. april 1921-31. marts 1922: "Endvidere er (...) fuldført skinnefri (...) Vejforbindelse til Erstatning for (...) Overkørs[el] (...) 412 (udføres).205)


Vogterhus 120 var placeret lidt øst for jernbanen. Projektegning januar 1921. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen
___________
Noter: Se her.