Overkørsel 410 vogterhus 119


Projektforslag 1919. Her ses tydeligt det originale vejforløbs placering i forhold til den efterfølgende vejoverføring. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Georg Schmidt. Tak til Georg for at tegningen må vises her.

Udsnit af ovenstående. Bemærk placering af "Signal" lige nord for ledvogterhuset, der i øvrigt lå på en bakke forholdsvist højt over jernbanen, hvorfor der ses angivet en trappe i den sydvestlige ende af haven til ledvogterhuset. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Som ovenfor. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Som ovenfor. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "Nedennævnte Overkørsler er erstattet af skinnefri Vejforbindelser: (...) 345-46, 365-67, 430, 457, 459, 500 (alle uf), 396, 410, 441 og 467, Randers-Aalborg; 513 (uf) og 516 (uf) Aalborg-Limfjordsbroen."123)

Vogterhus 119 efter at overkørslen er nedlagt og erstattet af en vejoverføring. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-1429/Thomas Boberg Nielsen.

___________
Noter: Se her.