Randers-Aalborg‎ > ‎

Km 199,0 Hobro::


Hobro og Hobro havnebane.

I forgrunden sydenden af Hobro station. Der er to spor på billedet adskilt af et banehegn. Sporet nærmest fotografen er sporet fra Hobro til venstre mod syd til højre. Sporet på den anden side af banehegnet er havnebanesporet. Postkortet er fra efter 1898, hvor loven om Hobro havnebane blev vedtaget og fra før 31. december 1908, hvor postkortet blev afsendt. Postkort. "Stenders Forlag Eneberettiget 108". Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen. 
 
På Hobro station lå i den sydvestlige ende et sidespor til Hobro grusgrav. Som det næsten fremgår af billedet, må der på et tidspunkt have været to spor ved siden af hinanden. Gruset må være blevet kørt i tipvogne ud på broen og tømt direkte ned i godsvognene. Historien om Hobro grusgrav vil blive undersøgt nærmere. På billedet ser det ud til, at det er nogle år siden grusgraven sidst har afsendt grus via jernbanen. Klik her for at se billedet i højere opløsning. År:? Fotograf: Ole Pedersen. Tak til Ole for at billedet må vises her.


R 946 i Hobro i spor 1 den 21. oktober 1976. Set fra venstre mod højre: Forrest et sidespor, derefter spor 4, der tidligere var togvejsspor for tog til/fra Løgstør, derefter den lave Løgstørperron (perron 3), derefter spor 3, perron 2, spor 2, spor 1 og perron 1. Bemærk det let hævede PU-signal for spor 3 og at man er begyndt at kannibalisere perronbelægningen på Løgstørperronen. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

R 946 i Hobro afgår fra spor 1 mod syd den 21. oktober 1976. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
R 946 i Hobro afgår fra spor 1 mod syd den 21. oktober 1976. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
R 946 i Hobro afgår fra spor 1 mod syd den 21. oktober 1976. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.


946 i Hobro i spor 1 den 21. oktober 1976. Til venstre ses perron 2 med det nu nedrevne venterum. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

R 946 i Hobro i spor 1 den 21. oktober 1976. Til venstre ses perron 2 med det nu nedrevne venterum. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

R 946 i Hobro i spor 1 den 21. oktober 1976. Til venstre ses venterummet på Løgstørperronen. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

MZ 1428 i Hobro i spor 3 med IC 168 Frederikshavn-Fredericia 22. juni 1987. Vi bemærker PU-signalet til venstre for lokomotivet. Og endelig bemærker vi skråningen til venstre med "friskt" grus midt i alt det grønne. Der havde tidligere været et kraftigt jordskred. Det undersøges p.t. var der i litteraturen er skrevet om det nævnte jordskred. Webmaster byggede 13 år senere hus øverst på skråningen til venstre og var stadig noget nervøs for, om skråningen kunne skride ned igen. Fotograf: Ole Dinesen. Tak til Ole for at billedet må vises her.

MZ 1411 med sydgående Intercitytog holder i spor 3 den 13. juli 1988. Bemærk godsvognene til venstre. Mellem godsvognene og Intercitytoget ses spor 4, der tidligere var perronspor for Løgstørtogene. Photographer: Philip Wormald, www.loco-photos.net. Thanks to Philip for allowing the photo to be shown here.
E 991 kører ind i spor 3 med veterantog 4. maj 1985. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

E 991 kører ind i spor 3 med veterantog 4. maj 1985. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

MY 1101 og MX 1001 i særtog P 8648 den 15. august 1993 holder i spor 1. Photographer: Philip Wormald, www.loco-photos.net. Thanks to Philip for allowing the photo to be shown here.

MY 1101 og MX 1001 i særtog P 8648 den 15. august 1993 holder i spor 1. Længst til venstre i billedet i baggrunden skimtes signalbroen med 2 TU-signaler. Stationen står foran at få nyt sikringsanlæg og der skimtes en ugyldiggjort PU for spor 2 ved bagenden af toget. Photographer: Philip Wormald, www.loco-photos.net. Thanks to Philip for allowing the photo to be shown here.

MY 1101 og MX 1001 i særtog P 8648 den 15. august 1993 holder i spor 1. Længst til venstre i billedet i baggrunden skimtes signalbroen med 2 TU-signaler. Stationen står foran at få nyt sikringsanlæg og der skimtes en ugyldiggjort PU for spor 2 ved bagenden af toget. Photographer: Philip Wormald, www.loco-photos.net. Thanks to Philip for allowing the photo to be shown here.

MY 1153 med et kort godstog holder i spor 1 den 31. maj 1995. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

MY 1153 med et kort godstog holder i spor 1 den 31. maj 1995. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

Hobro station. Postkort. År: ?

MY 1138 i tog 588 Frederikshavn-Østerport under indkørsel i spor 3 på Hobro station søndag den 11. juli 1982 kl. ca. 19.05. Personvognene er Bns+Bn+Bn+Bn+An. Fotograf: Hans Broman. Tak til Hans for at billedet må vises her.
Til højre MY 1138 i tog 588 Frederikshavn-Østerport klar til afgang i spor 3 på Hobro station søndag den 11. juli 1982 kl. ca. 19.06. Personvognene er Bns+Bn+Bn+Bn+An. Til venstre ukendt MY i tog 147 København-Frederikshavn under indkørsel i spor 2. Fotograf: Hans Broman. Tak til Hans for at billedet må vises her.

MZ 1422 med nordgående Intercitytog holder i spor 2 den 13. juli 1988.
Photographer: Philip Wormald, www.loco-photos.net. Thanks to Philip for allowing the photo to be shown here.


Hobros 2. banegård. Postkort. År: Ukendt men efter 1893 og før 1907. Postgået 1907. Fotograf: Ukendt.

Centralapparatet på Hobro station. Jeg skal ikke gøre mig klog på type; men det er da vist et "vippenøgleapparat"?. Årstal er ukendt; men da det ser ud til at der kan stilles indkørsel fra Aalestrup til spor 4, går jeg indtil videre ud fra, at billedet må være fra før 1966. Herren med butterfly er Jørgen Mathiassen,3) der blev ansat 1. september 1951. Så billedet må altså være optaget mellem 1951 og 1966. Fotograf: Preben Pedersen. Arkiv: Henning Orlowicz. Tak til Henning for at billedet må vises her.

MY 1121 og MH 331 holder i spor 1. Photographer: Philip Wormald, www.loco-photos.net. Thanks to Philip for allowing the photo to be shown here.

Fiskemelsekspressen holder for signal i spor 2 den 17. marts 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Jesper Kristoffersen. Tak til Jesper for at billedet må vises her.

MO 1850 på vej mod nord i 1974. Fotograf: Ukendt. Jeg efterlyser hermed fotografen, således at jeg kan spørge, om billedet må vises her. Efterlysningen har også været bragt på bl.a. jernbanen.dk; desværre uden resultat.
 
 
Hobro station udkørsel mod nord 4. september 1965. På dette tidspunkt er der stadig ordinær drift på strækningen Hobro-Løgstør. Det er lidt uklart, om det er et tog, vi ser på Løgstørbanens spor til venstre eller om der er tale om en rangerbevægelse. I sidstnævnte tilfælde er der dog trukket forholdsmæssigt langt "ud". Sporene er fra venstre mod højre: Løgstørbanens spor (spor 4), sydgående spor fra Aalborg (spor 3) og nordgående spor mod Aalborg (spor 2). Længst til højre udtræksspor. Fotograf: Holger Sørensen. Tak til Holger for at billedet må vises her.
 
 
Nordjyske Stiftstidende 17. august 2012. Artiklen kan læses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Nordjyske Stiftstidende 24. august 2012. Avisudklippet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
 
Nordjyske Stiftstidende 7. september 2012. Artiklen kan læses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
 
Nordjyske Stiftstidende 10. oktober 2012. Artiklen kan ses i højere opløsning her.

Løgstørbanen grener fra til venstre lidt nord for Hobro station 4. september 1965. Fotograf: Holger Sørensen. Tak til Holger for at billedet må vises her.

Stempel anvendt på Hobro Godsekspedition. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Ingeniøren 25. juli 1900.

Enkeltbillet fra Hobro til Aalborg på fællesklasse 25. oktober 1955. Jeg tror, billetten er ubrugt - den er i hvert fald ikke blevet klippet i toget. Billetten er serie 3 - dvs. Hobro stations 3. billetsalg. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.