Overkørsel 420 vogterhus 124Udsnit fra "Oversigtsbog I", udarbejdet i forbindelse med anlæg af 2. spor Randers Aalborg, 9. marts 1940. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-234/Thomas Boberg Nielsen.


Overkørsel 420 vogterhus 124 Hobro-Doense. Udsnit af "Oversigtsplan 1:1000 Afløsning af overkørsel Nr 418 Baneforlægning med 14m Overføring for Hobro-Aalborg Landevej." 23. august 1937. Billedet kan uden farvede cirkler ses i højere opløsning her. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-844/Thomas Boberg Nielsen.Foto taget fra broen umiddelbart syd for overkørsel 420 set mod nord og dermed henover stedet, hvor overkørsel 420 lå. Ledvogterhus 124 lå inde i "skoven" til venstre. For at jernbanen kunne komme under landevejen Hobro-Aalborg, uden at lave en "bule" på landevejen, sænkedes jernbanen 3 meter. Denne sænkning betød, at banen blev forlagt over en længere strækning, der strakte sig fra syd for overkørsel 418 (landevejen Hobro-Aalborg) og mod nord forbi overkørsel 420 og længere endnu. Sænkningen betød samtidig, at der skulle ske afgravning vest/nordvest for jernbanen og hvis man kigger på Klaus Jensens billede, kan man se, at afgravningen gik helt hen til de to bygninger i henholdsvis grøn og blå cirkel i det forrige indlæg. Hele det område, som vogterhus 124 lå på, blev gravet væk og vogterhus 124 måtte derfor lade livet. Hvornår vogterhuset fjernedes ved jeg ikke. 2. sporet Hobro-Doense blev ibrugtaget 30. maj 1947. Jeg har en projektsagsakt fra 7. maj 1938, hvor vogterhuset stadig er indtegnet og er anført til at skulle nedrives. Så huset er nedrevet mellem 7. maj 1938 og 30. maj 1947. Foto: 8. juni 2012. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.