Overkørsel 415 vogterhus 121 og 121aVogterhuset havde i august 1918 telefonapparat med telefonledning til Hobro station.81)

1. april 1921-31. marts 1922: "Endvidere er (...) fuldført skinnefri (...) Vejforbindelse til Erstatning for (...) Overkørs[el] (...) 415 (udføres).205)


Overkørslen er erstattet af en vejunderføring i 1936 eller tidligere.149) Vogterhuset er udlejet fra 1936 eller tidligere.149)
___________
Noter: Se her.