Overkørsel 408 vogterhus 118


Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat med telefonledning til Hobro station.81)


Anlægskort 9. marts 1940 udfærdiget i forbindelse med anlæg af 2. spor Randers-Aalborg. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-234/Thomas Boberg Nielsen.

Kilde: Geodatastyrelsen 1901-1971.

Luftfoto 2013 eller tidligere.

Vogterhus 118. 8. januar 2010. Fotograf: Hans Stückler. Tak til Hans for at billedet må vises her.

Vogterhus 118. 8. januar 2010. Fotograf: Hans Stückler. Tak til Hans for at billedet må vises her.

___________
Noter: Se her.