Overkørsel 397 vogterhus 117Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat tilkoblet telefonringeledningen Aarhus-Frederikshavn.81)

I følge indberetning om ændring i brandforsikringssummerne er vogterhus 117 "udgået" i april 1943 og erstattet af et nyopført ledvogterhus med samme nummer i april 1943. Det gamle ledvogterhus havde en forsikringssum på kr. 6.000; det nye ledvogterhus kr. 23.000,-.73)

Vogterhus 117 lå i km 192,6 og havde telefon 2. juni 1957.83)

Anlægget set fra nord 26. februar 2015. Til venstre den oprindelige vej til overkørslen. For enden af vejen skimtes del af vogterhus 117. Til højre den nye vej til vejoverføringen. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus 117 den 26. februar 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Udsigt mod sydøst fra vejoverføring 21066 den 26. februar 2015. Til højre vogterhus 117. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus 117 set fra syd den 26. februar 2015. Vejen er den oprindelige vej til overkørslen. Det er farligt at fotografere vogterhuse: Bemærk hunden på marken og bemærk hunden bag gitteret foran udhuset til højre. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus 117 den 26. februar 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

___________
Noter: Se her.