Overkørsel 396 vogterhus 116Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "Nedennævnte Overkørsler er erstattet af skinnefri Vejforbindelser: (...) 345-46, 365-67, 430, 457, 459, 500 (alle uf), 396, 410, 441 og 467, Randers-Aalborg; 513 (uf) og 516 (uf) Aalborg-Limfjordsbroen."123)Udsigt fra vejunderføring 21064 set mod vest den 26. februar 2015. Til venstre skimtes vogterhus 116. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Udsigt fra vejunderføring 21064 set mod vest den 26. februar 2015. Til venstre skimtes vogterhus 116. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus nr. 116 den 26. februar 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.


Udsigt fra vejunderføring 21064 set mod vest den 26. februar 2015. Til venstre skimtes vogterhus 116. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus nr. 116 den 26. februar 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Udsigt fra vejunderføring 21064 set mod vest den 26. februar 2015. Til venstre skimtes vogterhus 116. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus nr. 116 set fra vest den 26. februar 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.


Vejunderføring 21064 set fra vest den 26. februar 2015. Til højre skimtes vogterhus 116. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus 116 set fra syd 26. februar 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Ejendomsmæglerfoto. Huset blev sat til salg 23. juni 2012, så mon ikke billedet stammer fra det tidspunkt.___________
Noter: Se her.