Vogterhus 115a


Huset er muligvis solgt i 1980 af DSB. Oplyst er ejerne under fotografering. Dato og fotos følger.