Hovedbygning 1951-


Øverst den nye hovedbygning fra 1951 og nederst den gamle hovedbygning fra 1869. Aalborg Stiftstidende skriver 6. maj 1951: "I morgen, mandag, flyttes jernbanetrafikken i Onsild by over paa et nyt banelegeme som led i statsbanernes overgang til dobbeltspor ad den jyske længdebane. Samtidig tages en ny jernbanestation i brug - den ses paa det øverste billede. Nederst den gamle stationsbygning, som stationsforstander A. C. Laursen er ved at tage afsted med."

Aalborg Stiftstidende 26. maj 1951.








___________
Noter: Se her.