1869-1951


Punktnedslag:

April 1953: Stationsbygning, pakhus og areal sælges til Andelsmejeriet Sædager for kr. 40.000.195)


Øverst den nye hovedbygning fra 1951 og nederst den gamle hovedbygning fra 1869. Aalborg Stiftstidende skriver 6. maj 1951: "I morgen, mandag, flyttes jernbanetrafikken i Onsild by over paa et nyt banelegeme som led i statsbanernes overgang til dobbeltspor ad den jyske længdebane. Samtidig tages en ny jernbanestation i brug - den ses paa det øverste billede. Nederst den gamle stationsbygning, som stationsforstander A. C. Laursen er ved at tage afsted med."