Randers-Aalborg‎ > ‎

Km 189,6 Onsild::Uddrag af Meddelelser fra Generaldirektoratet M. 180. 11. maj 1951: "Sommerkøreplanen træder i kraft søndag den 20. maj 51 kl. 2,00.

I Tjenestekøreplan II foretages følgende rettelser:

Side 122-139: Ved stationsnavnene Onsild [...] tilføjes tegnet [sort udfyldt trekant med spids opad]"

[sort udfyldt trekant med spids opad] = tegnet angiver, at stationen i hele døgnet eller del af dette betjenes af stationspasser (SR § 58) eller er ubetjent (SR § 13) og i denne tid betragtes som holdested2)

28. februar 2011: Se Thomas Rithmesters billeder af Onsilds første station.

Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "I Driftsårets Løb er der paa nedennævnte Stationer m. m. foretaget bygningsarbejder som nedenfor angivet: (...) Bjerregrav, Faarup (uf), Onsild (uf), (...) Ellidshøj (...) Filskov, Tofterup, (...) Aalestrup (uf), Aars (uf), Gjern (uf) (...) Opførelse af Tjenestebolig for Portører og Banearbejdere.123)


Onsild II blev angiveligt nedrevet i 1986. Undersøges nærmere.


Jernbane-Tidende 15. august 1940, 43. årgang nr. 17. Arkiv: Statsbiblioteket/Thomas Boberg Nielsen.

Jernbane-Tidende 1. september 1940, 43. årgang nr. 17. Arkiv: Statsbiblioteket/Thomas Boberg Nielsen.

Juli 1981. Fotograf: Svend Bjerregaard Hovard. Tak til Svend for at billedet må vises her.