Vogterhus 111b


Vogterhus 111b lå ved overkørsel 377 i vestenden af Fårup station.